מר עאטף פרחאת
מהנדס המועצה
04-6981478, שלוחה: 9
ימי ושעות קבלת קהל
א , ג 16:00 – 8:00
ה 12:00 – 8:00
גב’ סארה עמאשה
עוזרת מהנדס המועצה / רכזת נגישות
04-6981478

 

מחלקת שפ”ע :

חזון המחלקה:

– מחלקת ההנדסה ב בוקעאתא פועלת לקידום צרכי תושבי של הכפר , מתפקידנו לדאוג לפיתוח מואץ של היישובים, הכולל הקמת שכונות, בינוי של מוסדות חינוך וציבור (בתי ספר, גנים ומעונות יום), קידום תב”עות ותוכניות בינוי, פיתוח והקמת תשתיות ועוד.

תחומי אחריות :

אישורים להיתר בנייה .

מענה לתלונות הציבור הנוגעות לחוקי בנייה.

פיקוח במקרים של מפגעי בנייה בטיחותיים.

קידום תכניות באמצעות ביצוע פעולות מנהליות.

אחריות כוללת לפיתוח תשתיות ציבוריות ומבני ציבור במרחב המועצה.

לתת מענה לתושבים מול תאגיד תנור .

הכנת תב”עות .

מה אנחנו מתחייבים לעשות בשבילכם?

לטפל בתלונות של תושבים

לקבל כל פניה למתן מידע תכנוני בשעות קבלת קהל ולספק את המידע

ללוות באופן מקצועי ורציף בפרויקטים בביצוע בתחום התשתיות הציבוריות ומבנים ציבורים במועצה .

עובדים על פי חוקים :

**חוק לתכנון ובנייה 1965 חוק המכרזים .**

הפרויקטים 2019 :

 • בניית בית ספר יסודי א
 • שיפוץ פיתוח בבית העם
 • הסדרת חניה בית העם
 • שדרוג אצטדיון כולל איטום והכנתו לאישור ליגה
 • שיפוץ מערכת חשמל והתקנת טרנס חדש
 • נבנה סקר חשמל לכפר כולל תכנית לשיפור הרשת והטרנסים הקיימים עם תכנית של תוספת 4 טרנס חדשים
 • התחלנו בפרויקט החלפת מונה חשמל קריאה מרחוק
 • תיקוני מפגעי בטיחותית בכבישים
 • הכנת סקר נגישות ובטיחות לכל מבני ציבור בישוב
 • בתהליך הכנת תכנית מפורטת ליד קרית חינוך לבניית בית ספר יסודי ומבנה רווחה
 • הכנת תכנית מפורטת כללית לתיקון תכנית המתאר הקיימת ג/6121 לפי המצב הקיים .
 • הוכנה תוכנית לתחנת מעבר לפסולת גושית
 • ניקיון ערימות פסולת בתוך ומסביב לכפר
 • תכנון מעון יום חדש
 • השלמת עבודה בספריה
 • הקמת אולם ספורט ומקלט ציבורי בתחום של קרית חינוך
 • הקמת מקלט ציבורי באזור בית העם
 • הקמת פארק ציבורי מזרח קרית חינוך
 • תחזוקת מבנים ציבורים לאכלוס(כיבוי אש)
 • נקנה למחלקת שפ”ע ציוד לתחזוקת הכפר : א- מיני מעמיס הכולל חובק גזם , מטאטא כביש וכף רגילה .
 • ב- מיול קואסקי .
 • המחלקה מטפלת ב ניקיון כבישים ומדרכות, טיפול בגינון ,טיפול בניקוז .

תכנית עבודה לשנת 2020 :

 • הקמת מרכז טוטו וינר מעל מקלט ציבורי .
 • הקמת מעון יום חדש
 • תכניות בית ספר חדש
 • ביצוע שתי כיכרות בכביש 98
 • ביצוע קטע 82-84 בכביש 98 מחדש
 • השלמת תכנון שכונה חדש ואישור למתן תוקפה
 • עובדים על הסדרת שטח תעשייה בתחום שיפוט בוקעאתא
 • הקמת תחנת מעבר פסולת גושית
 • הקמת פארק ציבורי באזור יער קק”ל במזרח לישוב
 • הסדרת הנגשה בכבישים ובתחנת הכבישים
 • ביצוע כביש 27
 • השלמת כביש מס’ 8
 • תכנון כביש 13 שכונת שעיפרה שלתחבר לכביש קרית חינוך

מחלקת שפ”ע

 • קניית מטאטא כביש 7.5 טון .
 • קניית טרקטור