לשכת ראש המועצה

טבלת אנשי קשר - לשכת ראש המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר עבאס אבו עואד ראש המועצה 04-6981478 [email protected]
גב’ היבה זהוה רל"ש וממונה על חופש המידע 04-6981478 [email protected]
מנכ”ל המועצה 04-6981478 [email protected]
גב’ תראא מראד מזכירת ראש המועצה 04-6981478 [email protected]

מזכירות המועצה

המחלקה אחראית לטפל בנושאים הסטטוטוריים הנוגעים למועצה, זימון ישיבות המועצה, ביצוע החלטות המועצה, ועוד.

טבלת אנשי קשר - מזכירות המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב’ תראא מראד מזכירת יו”ר המועצה 04-6981478 [email protected]

מנכ"ל המועצה

מנכ”ל המועצה
04-6981478
ימי ושעות קבלת קהל
א – ה 16:00 – 8:00

אגף החינוך

אגף החינוך אחראי  על מערך החינוך בעיר. האגף פועל לקידום תוכניות הלימודים, במועצה עשרות גני ילדים וכן בתי ספר יסודיים ותיכוניים. משאבים רבים מושקעים במערכת החינוך (מחשבים, מעבדות משוכללות ועזרים טכנולוגיים) על מנת לאפשר לתלמידים רכישת המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם עולם המחר.

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהל מחלקת חינוך 04-6981478 [email protected]
דר כמיל אבו דולי מפקח כולל של בתיה”ס בישוב [email protected]
דלילה סלאמה מפקחת גנים [email protected]
גב’ פאדיה פלאח מפקחת חינוך מיוחד [email protected]
מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי 04-6981478 [email protected]
 

אגף הנדסה

טבלת אנשי קשר - אגף הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר עאטף פרחאת מהנדס המועצה 04-6981478 [email protected]
גב’ סארה עמאשה עוזרת מהנדס המועצה / רכזת נגישות 04-6981478 [email protected]

מחלקת שפ”ע

טבלת אנשי קשר - מחלקת שפ"ע
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אגף איכות הסביבה ורישוי עסקים 04-6981478 [email protected]
מר עמאשה מאגד אחזקה 04-6981478
מר שמס יחיא אחזקה 04-6981478
מר דרויש מחמוד אחזקה 04-6981478
אחזקה 04-6981478
 

המחלקה  לשירותים חברתיים

טבלת אנשי קשר - המחלקה לשירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב' עמאשה לינה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 04-6870181 052-6618836 [email protected]
גב' גוטאני המסה עו"ס לחוק סדרי דין  04-6870181 052-7182100 [email protected]
גב' אבו עואד רינאד עו"ז  04-6870181 [email protected]
גב' גוטאני תימה עו"ס  04-6870181
גב' איבראהים דימה עו"ס  04-6870181 [email protected]
גב' קלעאני תמאר מרכזת תוכנית ית"ד  04-6870181 [email protected]
גב' סאלי עמאשה עו"ס  04-6870181 [email protected]
 

מועדונים

מרכז חכ”מ
04-8775477
גב תמר קלעאני
רכזת מועדונית אינטנסיבית /מע”ש
גב’ רודינה בטחיש
מנהלת מע”ש
נורא עבד אלולי
מנהלת יחידת נוער
 

גזברות

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר שאדי אבו סאלחה גזבר המועצה 04-6981478 [email protected]

מחלקת הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר גודת בטחיש הנהלת חשבונות 04-6981478 [email protected]

מחלקת גבייה ואכיפה

טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה ואכיפה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב' זהוה עביר גבייה 04-6981478 [email protected]
גב' זהוה סמר גבייה 04-6981478

מחלקת רכש

טבלת אנשי קשר - מחלקת רכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב גוהינה קלעאני מחלקת רכש 04-6981478 [email protected]

מחלקת הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר גודת בטחיש הנהלת חשבונות 04-6981478 [email protected]
 

מחלקת גבייה ואכיפה

טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה ואכיפה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב' זהוה עביר גבייה 04-6981478 [email protected]
גב' זהוה סמר גבייה 04-6981478
 

מחלקת רכש

טבלת אנשי קשר - מחלקת רכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב גוהינה קלעאני מחלקת רכש 04-6981478 [email protected]

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור 04-6981478
 

אגף בטחון וחירום

טבלת אנשי קשר - אגף בטחון וחירום
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר לטפי אבו שבלי קב”ט המועצה 04-6981478 [email protected]

יחידת נוער

טבלת אנשי קשר - יחידת נוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב’ אמאני טרביה מנהלת יישובית בתוכנית למאבק באלימות סמים ואלכוהול 04-6981478 [email protected]
מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי 04-6981478 [email protected]
 

תלונות הציבור

טבלת אנשי קשר - תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מבקר המועצה 04-6981478 [email protected]