חירום והצלה פרטי תקשורת
קב"ט הכפר 052-5664970
משטרה 100
מגן דוד אדום 101
כיבוי אש 102
חברת חשמל  103
פיקוד העורף https://www.oref.org.il