מחלקת החינוך במועצה המקומית בוקעאתא עובדת כגוף אחד אשר מכיל בתוכו את החינוך הפורמלי ביישוב החל מגני טרום חובה , בבתי הספר היסודי מקיף ש שנתי ותלמידים עם צרכים מיוחדים  לבין החינוך הבלתי פורמלי ” מתנ”ס ” מנהלת יחידת נוער , מנהלת תוכנית למאבק סמים ואלכוהול,

פעילות המחלקה מתמקדת בטיפול בכל הטפסולוגיה הקשורה במשרד החינוך כדוגמות בינוי, הסעות, פרויקטים חינוכיים, שיפוצים, ציוד וריהוט, הסעות תלמידים, נשירה, שפ”ח, שפ”י, מצבת תלמידים, רישוי מוסדות חינוך, שיבוץ תלמידים במסגרות חוץ, ועדות השמה ישיבות ועדת היגוי, שיבוץ עוזרות גננות.

פעילות המחלקה נעשית תוך תיאום מלא ובהנחיות ראש המועצה מר עבאס אבו עואד והנהלת המועצה יחד עם מנהלי המחלקות בתחומים שונים במיוחד כ”א, מחלקת רווחה, בריאות וחינוך בלתי פורמלי. וכמובן בתיאום מלא מול הפיקוח במשרד החינוך מחוז צפון להלן פרטי המפקחים הנוגעים בדבר:

דר כמיל אבו דולי
מפקח כולל של בתיה”ס בישוב
דלילה סלאמה
מפקחת גנים
גב’ פאדיה פלאח
מפקחת חינוך מיוחד

 

במחלקת החינוך פועלים מדורים כלהלן:

 • ביקור סדיר.
 • גני ילדים.
 • מחלקת שרות פסיכולוגי.
 • מועדוניות משפחתיות חינוכיות. 

תחומי אחריות:

 • ניהול ותכלול המערך החינוכי והקהילתי בהלימה למדיניות העירונית .
 • יצירת תשתיות ארגוניות מערכתיות תומכות ומיצובן במערך הישובית הכוללת .
 • אחריות על תכניות יישוביות רב-מערכתיות: התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון , ניצנים , קייטנות החגים ,חוג לכל ילד וכדו”.
 • אחריות ליישום מדיניות משרד החינוך והמדיניות הישובית במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית .
 • ניהול ויזום שותפויות בין משרדי ממשלה שונים, ועד ההורים היישובי לקידום ולפיתוח מערכת החינוך הישובית .
 • אחריות פדגוגית חינוכית על תכניות ישובית והטמעתן במוסדות החינוך.
 • אחריות מנהלית לוגיסטית למתן מענים פיזיים, בטיחותיים ובטחונים לכלל מוסדות החינוך בישוב .
 • ניהול מערך ההיסעים הפנים ישובי והחוץ ישובי לתלמידים תושבי הכפר .
 • אחריות למתן מענה חינוכי הולם ומותאם לכלל התלמידים תושבי הכפר.
 • שירות פסיכולוגי – לקדם את הרווחה והחוסן הנפשי ומיצוי הפוטנציאל הקוגניטיבי, החברתי והרגשי של כלל התלמידים בכפר .
 • מחלקת נוער – ביסוס והעצמת חברת נוער ערכית, פעילה ומעורבת בקהילה, באמצעות מסגרות פעילות חווייתיות – חברתיות – ערכיות ותרבותיות בשעות הפנאי.
 • תוכנית 360 התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון נועדה לחולל שינויי מקיף בהתמודדות של החברה הישראלית/הרשות המקומית עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם .

מוסדות בישוב לשנת תש”פ:

 • בית ספר יסודי א’ ( 321 תלמידים).
 • בית ספר יסודי אלנג’ום ( 394 תלמידים).
 • בית ספר שש שנתי חט”ב : 379 תלמידים , תיכון : 323 תלמידים
 • 10 גני ילדים חובה וטרום חובה , סה”כ תלמידים 336 תלמידים .
 • גן שפתי , סה”כ תלמידים : 11 תלמידים .

חזון מערכת החינוך:

מערכת החינוך בבוקעתא מובילה לאיכות ומצוינות ולעיצובה של חברת מופת

ערכים הנגזרים מהחזון:

כבוד ,שייכות , שותפות, מצוינות, חדשנות, שוויון הזדמנויות, מנהיגות

חזון ישובי:

המועצה המקומית בוקעאתא תפעל

 • לחינוך הילדים והנוער לחיים משמעותיים
 • לפיתוח תפיסת עולם השמה דגש על כבוד הדדי, קבלת השונה ומימוש עצמי, חיים משותפים ,
 • לתכנון מערכתי ואיגום משאבים, גיוס משאבים,
 • בניית והתאמת תכניות לכלל האוכלוסייה.
 • מניעת התנהגויות המהוות סיכון בקרב ילדים, בני נוער וצעירים באמצעות העצמה אישית וקבוצתית והצעת התנהגויות חליפיות  
 • מטרת העל: להפוך את בוקעאתא לבירת הגולן

דרכי התקשרות:

מנהל מחלקת חינוך
04-6981478, שלוחה: 9
ימי ושעות קבלת קהל
א – ה 16:00 – 8:00