יחידת הנוער בבוקעאתא תפעל לקידום בני הנוער למנהיגות מעורבות והשפעה בקהילה מתוך דוגמה אישית ומיצוי יכולות אישיות. לאורך שעות היממה והחופשות.

אתגרים מרכזיים בעבודת יחידת הנוער ברשות:

 1. הגדלת מספר המשתתפים בפעילויות בלתי פורמליות
 2. צמצום מעורבות נוער באלימות וונדליזם
 3. יצירת שגרות עבודה להבניית הרצף החינוכי בחופשות
 4. הגברת מעורבות קהילתית ותרומה לחברה
 5. פיתוח מדצ”ים ומנהיגות נוער

מטרות:

 • הבניית מסגרות איכותיות לפיתוח אישי של בני הנוער
 • יצירת שגרות של התנדבות ועשייה בקהילה של בני נוער
 • יצירת שיתופי פעולה עם גורמים בתוך ומחוץ לקהילה לפיתוח מענים חברתיים, נפשיים ולימודיים על פי צורכי הנוער.

יעדים:

 • חניכים מכיתה ז עד כיתה י”ב.
 • הקמת מערך חוגים וסמינרים למתן העצמה וכישורי חיים לבני הנוער.
 • הקמת קבוצת מנהיגות נוער יישובית
 • שיבוץ כלל המד”צים במעורבות פעילה במסגרות ופעולות בכפר.
 • הקמת מערך של שיח ועשייה המשותפת לכלל הגורמים המקצועיים בכפר.
 • מתן מענה מגוון בחופשות ומניעת אלימות תוך חיזוק המורשת והכוחות החיוביים בבני הנוער.

מועצת תלמידים ונוער:

מורכבת מ-21 תלמידים מבתי ספר חט”ב ותיכון, תנועת הנוער העובד והלומד, ארגון הצופים, נוער רווחה, נוער דתי ונוער בעלי מוגבלות וצריכים מיוחדים.

הנציגים במועצת תלמידים ונוער נבחרו באופן דמוקרטי, המועצה פעילה ומתכנסת פעם בשבועיים.