נציגי הציבור בוועדה לבחירת עובדים


עדנאן פרחאת      054-2566546
נגאח סמארה       054-9935490
עזאת קיש           052-3060909
פאיז אבו עואד     050-7964131
סאלח זהוה         052-7344703