הזמנה לציבור הרחב להציע מועמדות לחברות בוועדת הבחירות המקומית

دعوه عموميه لاشتراك المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات المحلية