שאלון אישי - לבקשת משרה פנויה

שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
למתן שירותי ייעוץ וליווי למימוש החלטות ממשלה להעצמת המגזר הדרוזי 19/02/2024
הזמנה לקבל הצעות להדרכה במעונות 15/01/2024
הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב 30/11/2023
מודעה למכרז שדרוג תשתיות כבישים ספקים 27/11/2023
מכרז הצבה ותחזוקה של מכונות צילום ספקים 23/11/2023
הצעות למתן שירות של מטפלים רגשיים לתכנית 360 בבי”ס במוסדות חינוך 31/08/2023
הצעה למתן שירות טיפול רגשי ו/או פסיכולוגי (תוכנית 360) 31/08/2023
תשובות לשאלות הבהרה - מכרז לבחירת ספק להפעלת גני טיפול בריאותי מתקדם 05/08/2023
מכרז להשכרת נכס למטרת הפעלת מוקד רפואי והזנקת אמבולנסים 05/08/2023
מכרז גני טיפול מוקדם ספקים 23/07/2023
מכרז ביטוח אלמנטרי ספקים 08/06/2023
לתמיכה טכנית במערכות הדיגיטליות והמחשבים ספקים 08/06/2023
הארכת מכרז -פיסול 22-2022 ספקים 08/11/2022
מכרז פומבי לתפקיד רכז קהילת נכים 18/2022 כח אדם 23/10/2022
מכרז פומבי לתפקיד רכז תוכנית מעגלים 19/2022 כח אדם 23/10/2022
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 21-2022 ספקים 20/10/2022
מכרז פומבי רכז דיגיטציה16-2022 כח אדם 12/10/2022
מכרז מנהל ישובי -17-2022 כח אדם 12/10/2022
עבודות חשמל הרחבות מתח גבוה 2022 שלב ג' 20-2022 ספקים 03/10/2022
מכרז פומבי- מנהל יחידת ספורט15-2022 ספקים 27/09/2022
מתן שירותי הפעלה של תכנית ניצנים 19-2022 ספקים 22/09/2022
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון הכנת תכנית מפורטת 18-2022 ספקים 16/09/2022
אספקת ציוד חשמל 17-2022 ספקים 05/09/2022
הארכת מכרז -סקר נכסים 15-22 ספקים 01/09/2022
ביצוע שירותי מדידה וסקר נכסים 15/2022 ספקים 21/08/2022
מכרז מנהלת הגיל הרך24-2022 ספקים 28/07/2022
מכרז הסעות מבוגרים -דף מקדים 11-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז עוס משפחתי וזוגי15-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז עוס קהילתי 16-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז עוס נתיבים להורות (2 משרות) 17-2022 ספקים 25/07/2022
עוס משפחה 18-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז למתן מועדונית לילדים בגילאי בית הספר היסודי 13-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז מנהל מחלקת חינוך 14/2022 ספקים 20/07/2022
מכרז מעודכן פיתוח סביבת אולם ספורט 2/2022 ספקים 03/02/2022
מכרז מס’ 21/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון – הכנת תכניות מפורטת ספקים
מכרז מס’ 17/2019 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי ,ליווי חשבונאי וביקורת כח אדם
מכרז מס’ 19/2019 לביצוע פארק שכונה מזרחי –בוקעאתא ספקים

עבור לארכיון המכרזים