דלג לתוכן העמוד

לשכת ראש המועצה

מר עבאס אבו עואד
ראש המועצה
גב’ היבה זהוה
רל"ש וממונה על חופש המידע

מנכ”ל המועצה
גב’ תראא מראד
מזכירת ראש המועצה

מזכירות המועצה

גב’ תראא מראד
מזכירת יו”ר המועצה

חינוך


מנהל מחלקת חינוך
בוקעאתא רמת הגולן
דר כמיל אבו דולי
מפקח כולל של בתיה”ס בישוב
דלילה סלאמה
מפקחת גנים
גב’ פאדיה פלאח
מפקחת חינוך מיוחד

מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי

קב"ס

גב’ איווה בטחיש
קב"סית

אגף הנדסה

מר עאטף פרחאת
מהנדס המועצה
גב’ סארה עמאשה
עוזרת מהנדס המועצה / רכזת נגישות

מחלקת שפ"ע


אגף איכות הסביבה ורישוי עסקים
מר עמאשה מאגד
אחזקה
מר שמס יחיא
אחזקה
מר דרויש מחמוד
אחזקה

המחלקה לשירותים חברתיים

גב' עמאשה לינה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
גב' גוטאני המסה
עו"ס לחוק סדרי דין
גב' אבו עואד רינאד
עו"ז
גב' גוטאני תימה
עו"ס
גב' איבראהים דימה
עו"ס
גב' קלעאני תמאר
מרכזת תוכנית ית"ד
גב' סאלי עמאשה
עו"ס

מועדונים


מרכז חכ”מ
גב תמר קלעאני
רכזת מועדונית אינטנסיבית /מע”ש
גב’ רודינה בטחיש
מנהלת מע”ש
נורא עבד אלולי
מנהלת יחידת נוער

גזברות

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור


מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

אגף בטחון וחירום

מר לטפי אבו שבלי
קב”ט המועצה

מתנ"ס

יחידת נוער

גב’ אמאני טרביה
מנהלת יישובית בתוכנית למאבק באלימות סמים ואלכוהול

מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי

תלונות הציבור

נגישות

סארה עמאשה
רכז נגישות במועצה

מחלקת רווחה

לינא עמאשה
מנהלת המחלקה
המסה פרחאת
עו"ס משפחה
דימה אבראהים
עו"ס משפחה
סאלי עמאשה
עו"ס אזרחים ותיקים
ג'יהאן ספדי
עו"ס שיקום ומוגבלויות
תימא פרחאת
עו"ס רכזת מתנדבים
תמאר קלעאני
רכזת תכנית ית"ד
רינאד אבו עואד
עובדת זכאות

לוגיסטיקה

מר אבו עואד מחמד
לוגיסטיקה+ נהג מטאטא

מחלקת מחשוב

מר אבו עואד ויסאם
מנמ''ר