לשכת ראש המועצה

טבלת אנשי קשר - לשכת ראש המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר עבאס אבו עואד ראש המועצה 04-6981478 rosh@buqata.muni.il
עו”ד ויליאם אבו עואד יו”ר לשכת ראש המועצה וממונה על חופש המידע 04-6981478 lishka@buqata.muni.il
רוני ברכאת מנכ”ל המועצה 04-6981478 mankal@buqata.muni.il
גב’ תראא מראד מזכירת ראש המועצה 04-6981478 mazkira@buqata.muni.il
עו''ד אבו עואד וליאם רל''ש 04-6981478 lishka@buqata.muni.il

מזכירות המועצה

המחלקה אחראית לטפל בנושאים הסטטוטוריים הנוגעים למועצה, זימון ישיבות המועצה, ביצוע החלטות המועצה, ועוד.

טבלת אנשי קשר - מזכירות המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב’ תראא מראד מזכירת יו”ר המועצה 04-6981478 INFO@BUQATA.MUNI.IL

מנכ"ל המועצה

רוני ברכאת
מנכ”ל המועצה
04-6981478
ימי ושעות קבלת קהל
א – ה 16:00 – 8:00

אגף החינוך

אגף החינוך אחראי  על מערך החינוך בעיר. האגף פועל לקידום תוכניות הלימודים, במועצה עשרות גני ילדים וכן בתי ספר יסודיים ותיכוניים. משאבים רבים מושקעים במערכת החינוך (מחשבים, מעבדות משוכללות ועזרים טכנולוגיים) על מנת לאפשר לתלמידים רכישת המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם עולם המחר.

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר נזאר נאסר מנהל מחלקת חינוך 04-6981478 henoch@buqata.muni.il
דר כמיל אבו דולי מפקח כולל של בתיה”ס בישוב kmdoly@gmail.com
דלילה סלאמה מפקחת גנים dalilasa@education.gov.il
גב’ פאדיה פלאח מפקחת חינוך מיוחד fadyafa@education.gov.il
גב' היבה זהוה מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי 04-6981478 yeshovy@buqata.muni.il
 

אגף הנדסה

טבלת אנשי קשר - אגף הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר עאטף פרחאת מהנדס המועצה 04-6981478 eng@buqata.muni.il
גב’ סארה עמאשה עוזרת מהנדס המועצה 04-6981478 eng.s@buqata.muni.il

מחלקת שפ”ע

טבלת אנשי קשר - מחלקת שפ"ע
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אגף איכות הסביבה ורישוי עסקים 04-6981478 INFO@BUQATA.MUNI.IL
מר עמאשה מאגד אחזקה 04-6981478
מר שמס יחיא אחזקה 04-6981478
מר דרויש מחמוד אחזקה 04-6981478
מר סובח פריד אחזקה 04-6981478
 

המחלקה  לשירותים חברתיים

טבלת אנשי קשר - המחלקה לשירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב' עמאשה לינה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 04-6870181 052-6618836 LEREV@BUQATA.MUNI.IL
גב' גוטאני המסה עו"ס לחוק סדרי דין  04-6870181 052-7182100 harev@buqata.muni.il
גב' אבו עואד רינאד עו"ז  04-6870181 rerev@buqata.muni.il
גב' גוטאני תימה עו"ס  04-6870181
גב' איבראהים דימה עו"ס  04-6870181 derev@buqata.muni.il
גב' קלעאני תמאר מרכזת תוכנית ית"ד  04-6870181 tarev@buqata.muni.il
גב' סאלי עמאשה עו"ס  04-6870181 sarev@buqata.muni.il
 

מועדונים

מרכז חכ”מ
04-8775477
גב תמר קלעאני
רכזת מועדונית אינטנסיבית /מע”ש
גב’ רודינה בטחיש
מנהלת מע”ש
נורא עבד אלולי
מנהלת יחידת נוער
 

גזברות

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר שאדי אבו סאלחה גזבר המועצה 04-6981478 gizbar@buqata.muni.il

מחלקת הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר גודת בטחיש הנהלת חשבונות 04-6981478 LC.GIZBAR@BUQATA.MUNI.IL

מחלקת גבייה ואכיפה

טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה ואכיפה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב' זהוה עביר גבייה 04-6981478 gvia@buqata.muni.il
גב' זהוה סמר גבייה 04-6981478

מחלקת רכש

טבלת אנשי קשר - מחלקת רכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב גוהינה קלעאני מחלקת רכש 04-6981478 RECHESH@BUQATA.MUNI.IL

מחלקת הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר גודת בטחיש הנהלת חשבונות 04-6981478 LC.GIZBAR@BUQATA.MUNI.IL
 

מחלקת גבייה ואכיפה

טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה ואכיפה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב' זהוה עביר גבייה 04-6981478 gvia@buqata.muni.il
גב' זהוה סמר גבייה 04-6981478
 

מחלקת רכש

טבלת אנשי קשר - מחלקת רכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב גוהינה קלעאני מחלקת רכש 04-6981478 RECHESH@BUQATA.MUNI.IL

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור 04-6981478
 

אגף בטחון וחירום

טבלת אנשי קשר - אגף בטחון וחירום
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מר לטפי אבו שבלי קב”ט המועצה 04-6981478 kapat@buqata.muni.il

יחידת נוער

טבלת אנשי קשר - יחידת נוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גב’ היבא זהוה מנהלת יישובית בתוכנית למאבק באלימות סמים ואלכוהול 04-6981478 yeshovy@buqata.muni.il
גב' היבה זהוה מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי 04-6981478 yeshovy@buqata.muni.il
 

תלונות הציבור

טבלת אנשי קשר - תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רשיד שנאן מבקר המועצה 04-6981478 mevaker@buqata.muni.il