שאלון אישי - לבקשת משרה פנויה

שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז מס’ 21/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון – הכנת תכניות מפורטת ספקים
מכרז מס’ 17/2019 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי ,ליווי חשבונאי וביקורת כח אדם
מכרז מס’ 19/2019 לביצוע פארק שכונה מזרחי –בוקעאתא ספקים

עבור לארכיון המכרזים