שאלון אישי - לבקשת משרה פנויה

שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז הסעות מבוגרים -דף מקדים 11-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז עוס משפחתי וזוגי15-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז עוס קהילתי 16-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז עוס נתיבים להורות (2 משרות) 17-2022 ספקים 25/07/2022
עוס משפחה 18-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז למתן מועדונית לילדים בגילאי בית הספר היסודי 13-2022 ספקים 25/07/2022
מכרז מעודכן פיתוח סביבת אולם ספורט 2/2022 ספקים 03/02/2022
מכרז מס’ 21/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון – הכנת תכניות מפורטת ספקים
מכרז מס’ 17/2019 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי ,ליווי חשבונאי וביקורת כח אדם
מכרז מס’ 19/2019 לביצוע פארק שכונה מזרחי –בוקעאתא ספקים

עבור לארכיון המכרזים