דלג לתוכן העמוד

לשכת ראש המועצה

מר עבאס אבו עואד
ראש המועצה
עו”ד ויליאם אבו עואד
יו”ר לשכת ראש המועצה וממונה על חופש המידע
רוני ברכאת
מנכ”ל המועצה
גב’ תראא מראד
מזכירת ראש המועצה
עו''ד אבו עואד וליאם
רל''ש

מזכירות המועצה

גב’ תראא מראד
מזכירת יו”ר המועצה

חינוך

מר נזאר נאסר
מנהל מחלקת חינוך
בוקעאתא רמת הגולן
דר כמיל אבו דולי
מפקח כולל של בתיה”ס בישוב
דלילה סלאמה
מפקחת גנים
גב’ פאדיה פלאח
מפקחת חינוך מיוחד
גב' היבה זהוה
מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי

קב"ס

גב’ ויסאל עמאשה
קב"סית

אגף הנדסה

מר עאטף פרחאת
מהנדס המועצה
גב’ סארה עמאשה
עוזרת מהנדס המועצה

מחלקת שפ"ע


אגף איכות הסביבה ורישוי עסקים
מר עמאשה מאגד
אחזקה
מר שמס יחיא
אחזקה
מר דרויש מחמוד
אחזקה
מר סובח פריד
אחזקה

המחלקה לשירותים חברתיים

גב' עמאשה לינה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
גב' גוטאני המסה
עו"ס לחוק סדרי דין
גב' אבו עואד רינאד
עו"ז
גב' גוטאני תימה
עו"ס
גב' איבראהים דימה
עו"ס
גב' קלעאני תמאר
מרכזת תוכנית ית"ד
גב' סאלי עמאשה
עו"ס

מועדונים


מרכז חכ”מ
גב תמר קלעאני
רכזת מועדונית אינטנסיבית /מע”ש
גב’ רודינה בטחיש
מנהלת מע”ש
נורא עבד אלולי
מנהלת יחידת נוער

גזברות

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור


מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

אגף בטחון וחירום

מר לטפי אבו שבלי
קב”ט המועצה

מתנ"ס

יחידת נוער

גב’ היבא זהוה
מנהלת יישובית בתוכנית למאבק באלימות סמים ואלכוהול
גב' היבה זהוה
מנהלת יישובית למחלקת ביטחון קהילתי

תלונות הציבור

נגישות

מחלקת רווחה

לינא עמאשה
מנהלת המחלקה
המסה פרחאת
עו"ס משפחה
דימה אבראהים
עו"ס משפחה
סאלי עמאשה
עו"ס אזרחים ותיקים
ג'יהאן ספדי
עו"ס שיקום ומוגבלויות
תימא פרחאת
עו"ס רכזת מתנדבים
תמאר קלעאני
רכזת תכנית ית"ד
רינאד אבו עואד
עובדת זכאות

לוגיסטיקה

מר אבו עואד מחמד
לוגיסטיקה+ נהג מטאטא

מחלקת מחשוב

מר אבו עואד ויסאם
מנמ''ר