דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:

מר עבאס אבו עואד-ראש המועצה

מר חוסאם אבו עואד- חבר מועצה

מר חסון חסון –חבר מועצה

מר אחסאן חבוס- חבר מועצה

מר באסל אבו עואד-חבר מועצה

 

משתתפים:

מר חוסאם פרחאת –קב”ט ומנהל שפ”ע .

מר ויליאם אבו עואד  –מנהל לשכת ראש המועצה רשם פרוטוקול

מר חכמאת אבו שאהין –מנהל מחלקת חינוך .

מר סאפי סלאמה- מנהל המתנ”ס

מר זיאד חבוס- מנהל גביה ומורשה חתימה

מר עאטף פרחאת- מהנדס המועצה

על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 2. אישור החלטת ועדת מכרזים להסעות תלמידים. והסעות תלמידים מחוננים לתל חי 3 .
 • פסטיבל חורף ” בוקעאתא בין העבר והווה” , ויוזמות משרד התרבות 2019 .
 • אישור התקשרות ניצנים ומנה חמה במוסדות החינוך וגני חובה בישוב .
 • אישור הקמת משחקיה בגן טיפולי וגן שדא ושדרוג משחקיות בשאר הגנים “תקציב 2020”
 • החלפת ציוד קבוע ישן מאוד בגני ילדים לפי מפרט ונוהל תקין .
 • אישור ניצול הרשאות בטיחות בדרכים על סך 32,000 ₪ והשתתפות הרשות 8000 ₪ .
 • העברת בית ספר תיכון ובית ספר חט”ב לניהול עצמי וחתימה על מוסמך הבנות
 • סל תרבות
 1. אישור קול קורא סטאג’רים מתקציב 2020 – 100 בוגרים .
 2. אישור נציגי מועצה מחברי הנהלת המתנ”ס (אישור הפעלת תוכניות על ידי המתנ”ס (ניצנים, תרבות, תיירות, ספורט,מועדוניות ומעגל נוער)
 3. בקשות תושבים לשינוי ייעוד .
 4. דרישה חבר המועצה מר חסון חסון להוסיף סעיף לדיון.
 5. דיווחים ושונות.
סעיף 1

אישור ישיבה קודמת

החלטה

מאושר פה אחד

סעיף 2 :

אישור החלטת ועדת מכרזים להסעות תלמידים והסעות תלמידים מחוננים לתל חי

קב”ט  : פורסם מכרז עבור הסעות אשר נתבקשה על ידי מנהל מחלקת החינוך ( מצ”ב מהות הנסיעה) ישיבה מס’ 16/2019 בסעיף מס’ 2 נסיעה מחוננים לתל חי .

מנ’ מחלקת חינוך : מדי שנה יש לנו חוגים מצטיינים, מחוננים, חווה חקלאית וחוג שחיה , בשנים קודמות הייתה הרשות מאשר הסעות לחוגים אלה ואני מבקש אישור המליאה שנמשיך באותה מתכונת .

ראש המועצה: יש לנו עלויות לכסות אתה זה .

מנ’ מחלקת חינוך משרד החינוך משלם לנו פר תלמיד .

ראש המועצה: האם ההורים היו משלמים השתתפות .

מנ’ מחלקת חינוך : לא .

ראש המועצה: אנו נשלם חלק ונטיל חלק על ההורים משהו סמלי .

מורשה חתימה: מתי זה מתחיל .

מנהל מחלקת חינוך: התחילה.

מנהל מחלקת חינוך : חוג מצטיינים (28 נסיעות בשנת 2019 ) * 460 ₪ +מע”מ למיניבוס = 15,069 ₪ כולל מע”מ מתקציב 2019.

קב”ט  : מה עם מחוננים ?

מנ’ מחלקת חינוך: מחוננים (16 נסיעה * 3 ימים בשבוע –נסיעה במונית ) = 48 נסיעה  * 260 ₪ + מע”מ = 14,601 ₪ .

ראש המועצה: מציע שתהיה השתתפות גם כאן מההורים .

מנ’ מחלקת חינוך: בעניין חווה חקלאית – אוטובוס ( 11 נסיעה לכל בית ספר -22 לשני בתי הספר ) * 630 ₪ +מע”מ = 16,216 ₪ .

חוג שחיה  (קצרין ) ( 24 נסיעה מיניבוס ) 441 ₪ + מע”מ = 12,383 ₪  .

ראש המועצה: לעניין הסעות תלמידי לגני הילדים לגילאי 3 שנים יש לקחת חוות דעת ממשרד מורשה בעניין אישור     נסיעה ובטיחות הילד והאם הכיסאות מתאימים וקישרה לחגורת בטיחות .

החלטה :

מאושר

סעיף 1.1.1 :

                    פסטיבל  חורף ” בוקעאתא בין העבר להווה” . ויוזמות סל”ע 2019

 

 מנ’ מחלקת חינוך : בעניין פסטיבל חורף סל”ע ,קיבלנו תקציב ממשרד תרבות על סך 105,198 ₪ (השתתפות המועצה 24,802 ₪) נוסף לתקציב . לצורך ניצול פסטיבל החורף  29-30 נובמבר ( מצ”ב תוכנית) , ההזמנה תכלול לוגו מועצה ומשרד התרבות , כמו כן יוזמות סל”ע 2019 אושר לנו שתי יוזמות על סך : אושר סכום של : 54836 ₪

השתתפות הרשות על סך : 6101 ₪

מתבקשת החלטה כאן אם המועצה תנהל או המתנ”ס ואם יש לנו השתתפות .

 

ראש המועצה: אנחנו חייבים לנצל את התקציב שהוקצה לנו .

 

אחסאן-חבר מועצה : האם למתנ”ס יש יכול להפעיל את הפסטיבל .

 

מנהל מתנ”ס: הכוונה היא שהמתנ”ס ינהל כל ענייני התקציבים מול הספק .  המתנ”ס ישלם לספקים לאחר העברת הכספים אליו.

 

לצורך העברה למתנ”ס אנו צריכים החלטת מליאה ו2 צריך להעביר התחייבות כספית או הזמנת עבודה למתנ”ס .

ראש המועצה: חייבים להתקדם ונכין את עצמנו בהתאם , לבנות תוכנית מסודרת .

   

החלטה :

הפסטיבל והיוזמות יתנהלו על ידי הרשות  לשנה זו

לפתוח תב”ר עבור פעילות זו ויש להציג הרשאה מאושרת של המשרד או תוכנית פעילות מאושרת על ידי המשרד  .

סעיף 1.1.2 :

מנ’ מחלקת חינוך  : אבקש לאשר תוכנית ניצנים בגנים משעה 14:00 עד 16:00 בגני טרום חובה , הניצנים ברוב המועצות מתנהל דרך המתנ”ס עם הגשת דוחות וכיו”ב , הסכום החודשי קרוב ל-238,850 ₪ , הילדים יקבלו מנה חמה ואני מבקש שזה יעבוד ודרך המתנ”ס.

מורשה חתימה: מה השתתפות הרשות .

מנ’ מחלקת חינוך : אפס- יש השתתפות הורים שזה סמלי 0.7 ליום .

מורשה חתימה הספק שהולך לספק את השירות הוא גם מתחשב בהשתתפות ההורים .

מנהל מתנ”ס הוא לא מתעסק .

החלטה:

להפעיל את הקו”ק ולהעביר את הניהול למתנ”ס .

לפתוח תב”ר לפעילות זו ויש להציג הרשאה מאושרת של המשרד או תוכנית פעילות מאושרת על ידי המשרד  .

  אישור התקשרות למנה חמה במוסדות החינוך וגני חובה בישוב .

מנ’ מחלקת חינוך : בעניין מנה חמה, אנו היישוב הראשון במדינה שאין מנה חמה למרות שהעלות הינה 0.7 (פחות מש”ח  למנה) בשנה שעברה קיבלנו מכתב ממשרד החינוך ואספנו את המנהלים .

קב”ט : למה הפסיקו את זה , מה הטענות להפסקה ?

מנ’ מחלקת חינוך : כי השרתים לא רוצים לעבוד, מבחינת איכות ובקרה המפעל מוציא יותר מ-5000 מנה ביום .

 

החלטה:

מאשר פה אחד . מנהל מחלקת חינוך ידאג להבאת עלויות ודרכי התקשרות ותקצוב למורשה החתימה במועצה .

לפתוח תב”ר עבור פעילות זו ויש להציג הרשאה מאושרת של המשרד או תוכנית פעילות מאושרת על ידי המשרד.

מנ’ מחלקת חינוך : הפעלת סל תרבות , מדובר בשקל מול שקל , משרד החינוך מעביר 36,000 ₪ והמועצה משלמת 36,000 ₪ , יש להם מאגר ענק והיה מאוד נעים למנהלים לעבוד בו .

סעיף 1.1.3 :

        אישור הקמת משחקיה בגן טיפולי וגן שגא ושדרוג משחקיות בשאר הגנים “תקציב 2020” .

מנ’ מחלקת חינוך  : יש לנו גן טיפולי שנפתח השנה ויש לנו הגן של שדא, שני גנים אלה אין בהם משחקיה , אין לנו תקציב לזה אם נבצע אותם אז יהיו מתקציב שנת 2020 שזה גם יהי תנאי בהתקשרות (הזמנה +תשלום).

קב”ט  : המתקן של הגנים אשכו”ל 105 יש שם בעיית בטיחות במתקנים , מתקנים ישנים מאוד ולא נעשה להם בעבר בדיקת מורשה ממכון התקנים.

החלטה:

לעשות בדיקה על ידי מוסמך לכל המתקנים שבבעלות המועצה והמליאה תחליט לפי הממצאים של הבדיקה .

 

סעיף 1.1.4 :

   החלפת ציוד ישן מאוד קבוע בגני הילדים לפי מפרט ונוהל תקין .

מנ’ מחלקת חינוך  : בגני הילדים הותקן ציוד לפני הרבה שנים קרוב ל-15 שנים .

 

החלטה:

חברי המועצה-  לשריין תקציב בשנת 2020 להחלפת כל הציוד אשר דרוש החלפה .

סעיף 1.1.5 :

    אישור הרשאת בטיחות בדרכים על סך 32,000 ₪ והשתתפות הרשות 8000 ₪ .

מהנדס המועצה : בעניין הרשאה של הבטיחות בדרכים יש למועצה השתתפות 20% – הדרכות לתמידי בתי הספר, פעילויות בבתי הספר ומחוצה לו , מנהל מח’ חינוך מבצע תוכנית חינוך לבטיחות בדרכים דרך חברות מאושרות על ידי המשרד התחבורה  , התוכנית מיועדת מגני הילדים עד בית הקשיש ( בטיחות בנהיגה על טרקטורים במיוחד בזמן הקטיף ,מה מותר ומה אסור).

מורשה חתימה  : חובה לפתוח תב”ר –הרשאה למסירה ידנית .

מהנדס המועצה:  מציע סבסוד מתקציב מאושר ביום הסילבסטר בנסיעה לאירועים וחזרה .

ראש המועצה: יש לנו תקציב לזה .

  

סעיף 1.1.6 :

        העברת בית ספר תיכון ובית ספר חט”ב לניהול עצמי וחתימה על מסמך הבנות .

מנ’ מחלקת חינוך :  מתבקשת העברת בית ספר מקיף חט”ב ותיכון לניהול עצמי .

חוסאם-חבר מועצה :  מה היתרונות והחסרונות ?

מנ’ מחלקת חינוך : יתרונות מחודש ינואר ועד היום לא יכלנו  לשלם לבית ספר או לגן דמי קיימות 1000 ₪ . אני בעד להעביר אותם לניהול עצמי . חסרונות לא ראיתי לזה .

מורשה חתימה : עדיפות לניהול עצמי ואין לזה חסרונות לדעתי .

החלטה:

מאשרים פה אחד מנהל מחלקת החינוך מגיש תוכנית לגזבר המועצה /מורשה חתימה לאשר תקציבית .

 

סעיף 1.1.7   סל תרבות

מנהל מתנ”ס : לא צריך תקציב . אני אסביר 36,000 ₪ החברה למתנסים לוקחת ממשרד החינוך ולוקחת מבתי הספר השתתפות תלמידים עבור 1531 תלמיד מגן עד י”ב  ( אין מאצ’ינג מועצה ) . יש לדאוג מול מנהלי בתי הספר לגבות מהתלמידים את ההפרש הכספי .

 

החלטה:

מאושר

יש לפתוח תב”ר עבור פעילות זו  ויש להציג הרשאה מאושרת של המשרד או תוכנית פעילות מאושרת על ידי המשרד .

 

סעיף 3 :

             אישור קול קורא סטאג’רים מתקציב 2020- 100 בוגרים .

מנ’ מחלקת חינוך : יש לנו 100 עד 106 סטודנטים אשר סיימו לימודים, למשרד חינוך אין שעות לתת להם לעשות סטאג’ גם במאגר משרד החינוך לא נכנסו כי אין להם סטאג’  .

 

החלטה :

יש לבדוק מול הגזבר/מורשה חתימה אם יש מקור שניתן לשחרר סכום של כ-750 אלש”ח לתכונית זו .

 

סעיף 4 :

אישור נציגי מועצה מחברי הנהלת המתנ”ס .

מנהל מתנ”ס: מבנה הנהלת המרכז הקהילתי שמאשרת עמותה מעין עירונית הוא:

 • 40%-48% נציגי מועצה .

 

 המחולקים לשלושה חלקים 1) עובדי מועצה ( בעל תואר ראשון או חמש שנים בתפקיד ניהולי ומאושר על ידי המליאה ואגף תאגידים במשרד הפנים . 2) חברי מועצה אשר ראש המועצה אחד מהם 3) נציגי ציבור מטעם המועצה .

חייב להיות ייצוג נשי בתוך החלק של המועצה  ( מחייב אישור מליאה) .

 

 • 40%-48% נציגי ציבור – סה”כ נציגי ציבור צריך להיות שווה לסה”כ נציגי המועצה אשר מגישים מועמדות מהציבור להנהלת המתנ”ס ונבחרים על ידי ההנהלה הקיימת ( אין קריטריון לקבלת נציג ציבור) .

 

 • 20 % נציגי החברה למתנ”סים אשר נבחרים על ידי מנכ”ל החברה .

 

 • היום יש לנו אחסאן חבוס וראש המועצה כנציגי חברי המועצה .

 

 • נציגי עובדי המועצה יש לנו זיאד חבוס והאדיה בטחיש . צריך להוציא טופס הגשת מועמדות לחבר בתאגיד עירוני להחתים את ראש הרשות ולשלוח לאישור משרד הפנים כלפי שני עובדי הרשות .

 

 • נציגי ציבור מטעם המועצה גידאא אבו עואד וסג’א עמאשה .

 

החלטה:

חסון-חבר מועצה : אני מציע לבדוק מחדש את בחירת חברי הנהלת המתנ”ס שמטעם הרשות .

  

 1. אישור הפעלת תוכניות על ידי המתנ”ס .

 

מנהל המתנ”ס : לצורך הפעלת תוכניות לרשות על יד המתנ”ס אנו לא מחויבים כמתנ”ס במכרז .

 

מכיוון שהמבנה השכור לטובת המועדונית איננו עומד בתקני הבטיחות במתקנים מסוג זה יש חשיבות למצוא חלופה לרבות אולם מבנה המתנ”ס .

 

החלטה: 

מאושר פה אחד . 

 

סעיף 5 :

 

בקשות תושבים לשינוי ייעוד :

 

מהנדס המועצה : לצורך שינוי ייעוד החייבת המועצה להיות מעורבת (אין לה התנגדות)

 

 1. שינוי ייעוד דרך 73 כרום אלרמאן .

 

 1. שטח ירוק וחום –מזרח

 

 1. שינוי יעוד חקלאי לשטיח ציבורי (מנהל)

 

בקשות תושבים :

 

 •  בהג’ת אבו עואד
 •  מג’די אבו ראפע
 •  אחסאן אבו עואד 
 • עלי אלקיש – חקלאי למסחר
 •  איאד זהוה חקלאי-מסחר
 • הדאיה אבו עואד ז”ל .

 

החלטה:

אין התנגדות לרשות .

 

סעיף 6 :

 דרישת חבר המועצה מר חסון חסון להוסיף סעיף לדיון .

עניין רכבים שבבעלות המועצה –ספירת מלאי לכל הציוד שנרכש במועצה שיוזן למחשב ויהיה מתועד . צריך שהציוד שנרכש יהיה מאוחסן במחסן ואחד מעובדי המועצה אשר הסמיכו ראש המועצה ויתגמל יהיה אחראי על הוצאת ציוד וידאג להחזרתו למחסן .

 

 1. אחסון הציוד במכולות – לעשות לו מדפים ולנעול אותו .
 2. בובקט –מטאטא איפה להחנות אותם ?
 3. רכבי המועצה – טנדר ביטחון וטנדר מח’ שפ”ע –רכב המנוף .
 4. חוקי עזר .
 5. פרסום במכרזים באתר המועצה .

 

החלטה :

 בעניין רכב שפ”ע –הרכב יישאר כל הזמן במועצה ויהיה עליו אחראי שיעקוב לאחר תקינותו , לאחר שעה 16:00 הרכב יחנה בחניון הרשות אלא באישור ראש המועצה ו/או מי מטעמו .

 

להעביר את אחמד חסון למזכיר בית ספר יסודי א’ – חייבים להוציא מכרז לאיש שכר ורכש .

סעיף 7 :

דיווחים  ושונות .

ראש המועצה – יש אישה מבוגרת בשם טובה אשר עובדת כמקדמת פרוייקטים  ואשר יכולה לעזור למועצה לקידום פרוייקטים , מבקש מחברי המליאה לאשר התקשרות עם אישה זו כמקדמת פרוייקטים .

 

החלטה :

מאושר .

 

ראש המועצה :  חברים בעבר הבעתי בפניכם הצעה לשימור המורשת הדרוזית בכלל וברמת הגולן בפרט , דבר אשר יבוא לידי ביטוי באמצעות שכירת מבנה בתוך היישוב ואשר ישמש כבית למורשת הדרוזית ויהווה עליה לרגל של תיירים ומטיילים אשר ירצו לשמוע על העדה הדרוזית ועל ההתיישבות הדרוזית בגולן .

 

באסל-חבר מועצה: אני חושב שמדובר ברעיון מעולה. מניסיון שלי כמנהל עבודה באזור המרכז אני נתקל תמיד בשאלות של אנשים אם זה עובדים איתי ואם אחרת ומתעניינים בגולן ושואלים על המורשת הדרוזית .

 

אחסאן-חבר מועצה : בית מורשת לדעתי יענה על הצורך במקרה זה .

 

חסון- חבר מועצה: מציע לבדוק מבנה אשר בנוי בסגנון עתיק ו/או מעוצב באופן שכזה .

 

החלטה:

 מאושר

 

ראש הרשות  : שמעתי את דברי מנהל המתנ”ס ואשר הובאו לעיל , מהם עולה כי המבנה אשר שכור ומשמש  כמועדונית , אינו עומד בתקני הבטיחות . על כן מציע לחברי המליאה לבדוק חלופה נוספת .

 

קב”ט : מצטרף להצעת ראש המועצה .

 

החלטה:

 הוחלט לבדוק חלופה נוספת .

 

עדכון לעניין מכרזי כח אדם

 

ראש המועצה : בשבוע הבא יתקיימו ועדות בחינה למכרזי גזבר ומנהל מחלקת רווחה במועצה.

 

חוסאם –חבר מועצה  : מאחלים הצלחה למועמדים ושייבחר הראוי ביותר .

 

ראש המועצה:  מבקש מהקב”ט לצאת מהישיבה .

  

הקב”ט יוצא מחדר הישיבה .

 

ראש המועצה : מבקש מחברי המליאה מינוי קב”ט הרשות חוסאם פרחאת כעוזר ראש המועצה , החלטה זו נובעת מהעובדה כי חוסאם מבצע משימות אשר הנני מטיל עליו באופן עקבי ויסודי , הגדרתו כעוזר ראש המועצה בנוסף לתפקידים אותם מבצע במועצה רק תועיל לעבודת המועצה .

 

החלטה:

  מאושר .

חתימת הרשות

 

הישיבה ננעלה בשעה : 18:30     

העתק :

 • משרד הפנים
 • חברי המועצה .
 • יועץ משפטי