דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
  1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה
  2. מר אחסאן חבוס –חבר.
  3. מר חוסאם אבו עואד –חבר.
  4. מר חסון חסון –חבר.

 

משתתפים:

מר ויליאם אבו עואד-מנהל לשכה ורושם פרוטוקול

עו”ד אשר דל –יועמ”ש

על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
  2. הגדלת תב”ר בניית בית ספר יסודי א’ .

 

 ראש המועצה בירך את הנוכחים.

סעיף 1 :

 

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

מנהל לשכה: חברים מודיע לכם כי בפרוטוקול ישיבה קודמת 12/19 קרתה טעות סופר במס’ תב”ר כך שנרשם תב”ר 233 במקום תב”ר 256 . לאחר גילוי טעות הסופר תוקן מס’ התב”ר והדברים מובאים לידיעתכם.

 

החלטה: מאושר פה אחד.

 

סעיף מס’ 2 :

הגדלת תב”ר 275 בניית בית ספר יסודי א’ .

 

ראש המועצה: על מנת שנוכל לשלם יתרת החשבון לקבלן אני חייבים להגדיל את התב”ר  ואין אנו יכולים לעשות את זה בתב”ר הקיים ועל כן מבוקש הגדלת התב”ר . מבוקש אישורכם .

החלטה :

מאושר פה אחד .

 

 

סעיף מס’ 4

עדכונים :

 

לא היו עדכונים .

 

ננעלה הישיבה בשעה13:30

 

 

 

עבאס אבו עואד – ראש המועצה     ______________________________

אחסאן חבוס –חבר.                      ______________________________

חוסאם אבו עואד –חבר.                ______________________________

חסון חסון –חבר.                          ________