דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
  1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה
  2. מר אחסאן חבוס –חבר.
  3. מר חוסאם אבו עואד –חבר.
נעדרים :

           מר חסון חסון –חבר

          מר באסל אבו עואד-חבר

משתתפים:

מר ויליאם אבו עואד-מנהל לשכה ורושם פרוטוקול

גב’ אפראח פרחאת –עוזרת גזבר

מר’ עאטף פרחאת מהנדס המועצה.

מר חכמאת אבו שאהין –מנהל מחלקת חינוך

על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
  2. הגדלת תב”ר 275 בנייה חדשה בית ספר יסודי א’ .
  3. פתיחת תב”ר פיס מושלם פלוס.
  4. החלפת מורשה החתימה- החלפת מר זיאד חבוס בגזבר החדש מר עדי סרחאן .

  

ראש המועצה בירך את הנוכחים.

 

סעיף 1 :

 

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

החלטה: מאושר פה אחד.

 

סעיף מס’ 2 :

הגדלת תב”ר 275 בנייה חדשה  בית ספר יסודי א’ .

עוזרת גזבר : קיבלנו הרשאה לשלב ב’ ואנו צריכים לעשות הגדלה לתב”ר ע”ס 17,338,855 ₪

מהנדס המועצה : אנו צריכים להגדיל התב”ר כאמור לצורך קבלת חשבון סופי ותשלום עבור תשתיות היקפיות עקב תיקון שיפוע הקרקע + שלב ב’ לבניית בית הספר . מבוקש אישורכם .

 החלטה : מאושר פה אחד .

 

  1. פתיחת תב”ר פיס מושלם פלוס .

מנהל מחלקת חינוך : מפעל הפיס אישור בשייבה שהייתה לנו עם גב’ יוספה אדלשטיין אושרה לנו חומש 2024 -2020 ממפעל הפיס בתנאי שיודגש סכום של 15% כל שנה לציבור .  נבנתה תוכנית ששמה פיס מושלם פלוס , השתתפות המועצה הינה 0 שקל התוכנית ע”ס 175,000 ₪ לשנת תש”פ אשר יעסקו בתחומים נוער וצעירים 30,000 ₪ – גיל רך 50,000 ₪ , אזרחים ותיקים 20,000 ₪ , אירועים מרכזיים 75,000 ₪ . התוכנית אושרה על ידי מפעל הפיס מבוקש אישור לפתיחת תב”ר למתן התחלה בפעילויות .

  1. החלפת מורשה החתימה מר זיאד חבוס בגזבר החדש מר עדי סרחאן .

ראש המועצה : בישיבה הקודמת נדרשנו להחליף מורשה החתימה מר’ זיאד חבוס בגזבר החדש מר עדי סרחאן והעניין נדחה לקליטת הגזבר החדש בתפקידו . מר עדי אמור להתחיל עבודתו אצלנו יום ראשון הקרוב (15.12.19 ) ואנו צריכים להחליף מורשה החתימה בהתאם להחלטה קודמת .

חבר המועצה חוסאם אבו עואד : מציע בעניין זה מאחר והגזבר אמור לכנס ביום ראשון ועל מנת לא לפגוע בעבודתה השוטפת של המועצה, נעשה כך שהגזבר החדש יחל עבודתו גם כמורשה חתימה במקביל עם עבודתו ברשות קרי ביום 15.12.19 ומיום זה ואילך יהיה מורשה החתימה במקום זיאד חבוס וזאת בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים. 

החלטה : מאושר פה אחד . 

סעיף מס’ 4

עדכונים : 

ראש המועצה: מעדכן חברי המליאה שהשבוע קיבלנו מכונת טיאוט   לכבישים חדשה אשר החלה לעשות עבודות ברחובות הכפר  . נהג מכונת הטיאוט  הינו מוחמד. המכונה תעבוד גם ביישוב מסעדה יומיים בשבוע תמורת תשלום למועצה כאן וזאת בהתאם להסכם איתם ויחד עם האשכול .

  

ננעלה הישיבה בשעה15:10

  

 

עבאס אבו עואד – ראש המועצה     ______________________________

אחסאן חבוס –חבר.                       ______________________________

חוסאם אבו עואד –חבר.                ______________________________