דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
  1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה
  2. מר אחסאן חבוס –חבר
  3. מר חוסאם אבו עואד –חבר
נעדרים :

           מר חסון חסון –חבר

          מר באסל אבו עואד-חבר

משתתפים:

מר ויליאם אבו עואד-מנהל לשכה ורושם פרוטוקול

מר’ חוסאם פרחאת קב”ט המועצה

מר זיאד חבוס  –מנהל מ’ גביה וארנונה ומורשה חתימה דאז

עו”ד אשר דל –יועמ”ש

על סדר היום:
  • עדכון תקציב 2019

 

ראש המועצה :מברך את הנוכחים אני מתכנסים היום לצורך עדכון תקציב 2019, מבקש מזיאד אשר היה מורשה חתימה בזמן העדכון לתת הסבר לעניין ישיבה זו.

זיאד : מציג בפניכם עדכון התקציב לשנת 2019 , והשינויים אשר חלו בו על פי נתונים נכונים לתאריך העדכון אם זה מצד הכנסות וגם מצד הוצאות .

התקציב לפני העדכון עמד ע”ס 45,593,542 ₪ – התקציב לאחר העדכון 47,374,583 ₪ .

חוסאם –חבר: שאלתי היא מה הביטוי של הגידול בתקציב ומאיפה זה נבע ?

זיאד:  הגידול נבע מהכנסות של ארנונה מעל הצפי שהיה בתקציב שלפני העדכון לשנה הנוכחית , גידול בהכנסות חשמל (גביה בשוטף) ויש עוד שאר סעיפים שלא היו מתוקצבים בהכנסות , לדוגמא מענק קרן צמצום פערים 2019 אשר היה מתוקצב אפס וכיום מתוקצב 522,000 ₪ , זו גם אחת הסיבות להגדלת ההכנסות המחייבת בעדכון תקציב.

אחסאן: במידה ויש יותר הכנסות זה מתבטא בהגדלת התקציב הנוכחי לדבריך ולפי מה שמוצג זה עתה בתקציב , שאלתי היא לאן ייעדת את היתרות מההכנסות ובמה זה מתבטא  ?

זיאד : הגידול בהכנסות התקציב יש להם ביטוי בצד ההוצאות של התקציב כך שיתאים לצפי ההוצאות עד סוף השנה להשלמת ביצוע עבודה מאוזנת ללא חריגות .

 

ננעלה הישיבה בשעה 13:30

 

עבאס אבו עואד – ראש המועצה     ______________________________

אחסאן חבוס –חבר.                       ______________________________

חוסאם אבו עואד –חבר.                ______________________________