דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
  1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה.
  2. מר אחסאן חבוס – חבר המועצה.
  3. מר חסון חסון – אבר המועצה
  4. מר חוסאם אבו עואד – חבר המועצה.
  5. מר באסל אבו עואד – חבר המועצה.

  

משתתפים:
  1. מר ויליאם אבו עואד –מנהל לשכה ורושם פרוטוקול
  2. מר חוסאם פרחאת  – קב”ט ומנהל מח’ בטחון.

 

על סדר היום:
  • אישור בקשת הלוואה ממשרד הפנים על סך עד 2 מיליון ₪ לצורך התייעלות אנרגית בכפר .

 

ראש המועצה: המועצה הגישה בקשה למשרד לפיתוח הנגב והגלילי בתמיכה להתייעלות אנרגטית  על סך 4,086,720  ואושר לנו 2,850,000 ₪ בתנאי שהתמיכה זו תקפה לשישה חודשים ועל המועצה להשלים את הסכום הנשאר . אני ממליץ בפני חברי המליאה לאשר הלוואה דחופה בכדי לפתור בעיית החשמל ביישוב .

  

החלטה:

מאושר פה אחד .

 

הישיבה ננעלה בשעה 14:45

 

עבאס אבו עואד – ראש המועצה____________________

 

אחסאן חבוס – חבר המועצה______________________

 

חסון חסון – אבר המועצה________________________

 

חוסאם אבו עואד – חבר המועצה___________________

 

באסל אבו עואד – חבר המועצה____________________