דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:

מר עבאס אבו עואד- ראש המועצה

             מר באסל אבו עואד- חבר מועצה

             מר חוסאם אבו עואד- חבר המועצה

             מר חסון חסון-חבר המועצה

             מר אחסאן חבוס –חבר המועצה

             רו”ח עדי סרחאן-גזבר המועצה

             עו”ד ויליאם אבו עואד-מנהל לשכת ראש המועצה ורושם פרוטוקול

             מר חוסאם פרחאת – קב”ט ומנהל מחלקת בטחון.

על סדר היום :

אישור הצעת  תקציב המועצה לשנת 2020 .

ראש המועצה:  מברך את הנוכחים ומאחל לכולם שנה אזרחית טובה ומלאה בעשייה לטובת המועצה ולטובת     התושבים. הנני מבקש מגזבר המועצה לתת סקירה כללית לחברי המועצה על  תקציב המועצה לשנת 2020 .

גזבר המועצה :  מעביר סקירה כללית לכל סעיפי התקציב לשנת 2020 , התקציב לשנה זו  הינו 47 מיליון ₪ לעומת 45 מיליון ₪ תקציב שנה שעברה (2019)  .

החלטה: מאשרים את הצעת התקציב פה אחד .

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:13

 

עבאס אבו עואד –ראש המועצה ___________________________

באסל אבו עואד- חבר מועצה _____________________________

חוסאם אבו עואד- חבר המועצה___________________________

חסון חסון-חבר המועצה ________________________________

אחסאן חבוס –חבר המועצה ______________________________