דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
  1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה
  2. מר אחסאן חבוס –חבר.
  3. מר חוסאם אבו עואד –חבר.
  4. מר חסון חסון –חבר.

 

משתתפים:

רו”ח עדי סרחאן –גזבר הרשות .

עו”ד ויליאם אבו עואד- מנהל לשכה ורושם פרוטוקול .

 

על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. 2/2020
  2. הגדלת תב”ר בניית מעון יום  (תב”ר 181 ).
  3. הגדלת תב”ר תכנון מעון יום ( תב”ר 173) .
  4. עדכונים /דיווחים ושונות.

 

ראש המועצה מברך את הנוכחים. התכנסנו היום על מנת לאשר תב”רים למעון יום .

 

סעיף 1 :

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

החלטה: מאושר פה אחד.

 

סעיף מס’ 2:

הגדלת  תב”ר בניית מעון יום ( תב”ר 181 ).

 גזבר הרשות : אני מבקש לקבלת להגדלת  בניית מעון יום . ההגדלה הינה ע”ס 282,000 ₪ .

 החלטה :

מאושר פה אחד .

 

סעיף מס 3 :

אישור הגדלת  תב”ר תכנון מעון יום ( תב”ר 173).1

 גזבר הרשות : מבקש אישור הישיבה להגדחת תב”ר זה . סכום ההגדלה 94,400 ₪ .

 החלטה :

 מאושר פה אחד .

  

סעיף מס’3

עדכונים : אין .   

 

 

ננעלה הישיבה בשעה 12:30