דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

התקיימה ביום ה’ 21.3.19 , שעה  16:00  ישיבה מן המניין.

 

נוכחים:

עבאס אבו עואד –ראש המועצה

אחסאן חבוס- חבר המועצה

חסון חסון-חבר המועצה

חוסאם אבו עואד-חבר המועצה

ויליאם אבו עואד –רל”ש ראש המועצה

זיאד חבוס –גזבר

סאמח אבו עואד –מבקר פנים

עאטף פרחאת-מהנדס המועצה

אליאס בכית –רושם הפרוטוקול .

 

1.אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .

מאשרים פה אחד .

 

2.  הגדלת תב”רים :

א).  תב”ר הנגשת מבנה מועצה הגדלה בסך של 250,000 ₪ .

ב). תב”ר תכנון מפורט ומדידות 500,000 אלף ₪ .

ג). תב”ר עבודות קבלניות בחשמל 500,000 אלף ₪ כל התב”רים הנ”ל מקרנות הרשות.

מאשרים פה אחד .

ד). תב”ר 16,000 ₪ תקציב מרכיבי בטחון ממשרד החינוך.

ה). תב”ר 400,000 ₪ מתקציב פיתוח משרד הפנים לעבודות שיקום כבישים.

ו). תב”ר בניית בית ספר יסודי א’ במקום בית ספר שנהרס 4,541,256 ₪ ממשרד החינוך.

 

3. העסקת חברת כח אדם להעסקת סייעות ושומרים ו/או אחר.

החלטה העסקת קבלן שירות.

 

4. מינוי מנכ”ל למועצה.

החלטה להתחיל בתהליך בחירת מנכ”ל .

 

5. מינוי נציג המועצה בועדת תכנון “מעלה חרמון” .

נבחר מר עבאס אבו עואד נציג המועצה .

נציג ציבור מטעם המועצה מר נזיה עמאשה .

מאשרים פה אחד.

 

ננעלה הישיבה  – 17:35

 

עבאס אבו עואד

ראש המועצה המקומית בוקעאתא

 

העתק:

  • משרד הפנים מחוז הצפון.
  • משרד מבקר המדינה