דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

נוכחים:
  1. מר עבאס אבו עואד – ראש המועצה
  2. מר אחסאן חבוס –חבר.
  3. מר חוסאם אבו עואד –חבר.
  4. מר חסון חסון –חבר.
  5. מר באסל אבו עואד – חבר המועצה.

 

משתתפים:

גב’ אפראח זהוה – עוזרת גזבר.

מר זיאד חבוס – מורשה חתימה מנהל מח’ גביה.

מר חוסאם פרחאת –מנהל מח’ בטחון ועוזר ראש המועצה

על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. 09/2019.
  2. אישור הגדלת תב”ר אצטדיון מגרש כדור-רגל מס’ תב”ר 205.
  3. אישור פתיחת תב”ר הרשאה ממשרד ביטחון (פיקוד העורף) .
  4. עדכונים /דיווחים ושונות.

 

ראש המועצה ברך את הנוכחים. 

סעיף 1 :

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

החלטה:

 מאושר פה אחד.

 

סעיף מס’ 2 :

אישור הגדלת תב”ר אצטדיון מגרש כדור-רגל מס’ תב”ר 205.

ראש המועצה, לאור הדרישה לבצוע השלמת העבודה באצטדיון בכדי לאשר אותו לליגה ב’ ע”י התאחדות הפיפא  נדרשנו לבצע עבודות נוספות ונדרש הגדלה תקציבית לסיום העבודה.

יש לרשות יתרות כספיות במפעל הפיס אשר ניתן להסב אותם לטובת האצטדיון חלק ראשון על סך 542,559 ₪ אשר אושר ומצורף אסמכתה לסכום המענק המאושר .

נדרש להגדיל את תב”ר מספר 205 אצטדיון מגרש כדור רגל על סך 542,559 ₪ .

החלטה :

מאושר פה אחד .

 

סעיף מס’ 3:

אישור פתיחת תב”ר הרשאה ממשרד ביטחון (פיקוד העורף) .

אני מבקש לקבלת אישור חברי המועצה לפיחת תב”ר על סך 4.5 מלש”ח לצורך הקמת שני מקלטים ציבוריים התב”ר נחוץ בכדי להקים את המקלטים לרווחת הציבור .

 

החלטה :

מאושר פה אחד .

 

סעיף מס’ 4

עדכונים :

 

המועצה מבצעת תשתיות להגדלת מתח חשמל בשכונה הצפונית ומבצעת עבודות תשתיות כולל חפירה בכבישים לצורך התקנת שנאי חשמל נוסף בשצ”ב בשכונה הצפונית מחוסר הספקת מתח עקב הגדלת הבניה באזור זה .

הדבר מעמיס על תקציב המועצה , אנו נדרשים לפנות לרשות החשמל לצורך סבסוד או לחלופין לקבלת הלוואה על סך 5 מלש”ח בכדי לתת מענה גורף למניעת חוסר באספקת מתח החשמל לכל הכפר שיהיה סדיר ללא תקלות .

אנחנו נכנסים לעונת חורף ומניסיון בשנים עברו צריכת החשמל גודלת באופן משמעותי בתקופות אלו .

 

החלטה :

מאושר פה אחד כולל קבלת הלוואה במידה שיש צורך .

 

ננעלה הישיבה בשעה 11.40